Projektowanie instalacji sanitarnych

Festina Lende

Historia firmy

  Biuro projektowe TYLKAPROJEKT jest grupą specjalistów sanitarnych budujących, wraz z wykonawcą i inwestorem, zamierzenia inwestycyjne. Zdobyte doświadczenie w takich biurach jak Miastoprojekt, Niras czy Tequm skłoniło w 2007 r. do otwarcia biura projektowego. Obecnie, poza współpracą ramową z dużymi grupami projektowo-konsaltingowymi, firma zajmuje się też zleceniami innych biur architektonicznych, branżowych i wykonawczych w szeroko pojętym zakresie instalacji sanitarnych.            
  

Oferta

Oferujemy profesjonalne opracowanie rozwiązań w zakresie inżynierii sanitarnej. Przygotowujemy pełną dokumentację projektową niezbędną dla każdego z etapów budowy. Świadczymy pełne wsparcie w optymalizacji rozwiązań zarówno pod względem merytorycznym, jakościowym jak i kosztowym.

Sporządzamy projekty dla każdej z faz procesu inwestycji:

– projekty koncepcyjne
– projekty budowlane
– projekty przetargowe, kosztorysy
– projekty wykonawcze i powykonawcze
– operaty wodnoprawne

Oferujemy konsulting merytoryczny i opracowania typu „value engineering”. Dbamy o poprawną koordynację między branżową uwzględniając wszystkie wytyczne i potrzeby stawiane zarówno przez naszego Klienta jak i obowiązujące przepisy i najlepszą znaną wiedzę techniczną w danym zakresie.

Do prac projektowych inwestycji organizujemy:

– warunki techniczne na przyłączenia
– uzgodnienia projektów z gestorami mediów
– uzgodnienia na wejście w teren działek
– pozwolenia na budowę w zakresie sieci sanitarnych
– zgłoszenia dla przyłączy sanitarnych
– pozwolenia wodnoprawne w zakresie zrzutu ścieków, budowy wylotów i wiele innych.

Narzędzia Projektowe

Projekty modelujemy i sporządzamy zarówno w środowisku BIM, jak i tradycyjnie z użyciem następujących aplikacji:

Opracowania BIM 3D we wszystkich branżach (instalacje rurowe, wentylacja)

Revit MEP firmy Autodesk

Profile i koordynacja rurociągów pozabudynkowych, sieci i przyłączy

IS-Pro Profil Koordynator firmy EPI-Graf

Modelowanie tradycyjne kanałów wentylacyjnych 2D i 3D

Ventpack firmy Fluid Desk

Modelowanie hydrauliczne zarówno dla opracowań BIM jak i tradycyjnych instalacji rurowych ciśnieniowych

Pakiet KanSET firmy Sankom z eksportem do środowiska Revit MEP

Modelowanie Obliczeń Zapotrzebowania Cieplnego zarówno dla opracowań BIM jak i tradycyjnych)

AudytorOZC z pakietu KanSET firmy Sankom z eksportem do środowiska Revit MEP

Opracowania tradycyjne 2D i 3D

AutoCAD firmy Autodesk

Pracujemy również w środowisku firmy InstalSoft – InstalSan, InstalTherm, OZC.

Zakres działalności

Budownictwo cywilne

obiekty turystyczno-hotelowe, mieszkaniowe, komercyjne, biurowe i usługowe

Budownictwo przemysłowe

laboratoria, obiekty produkcyjne, hale logistyczne i magazynowe

Specjalizacja

Sporządzanie kompleksowych rozwiązań projektowych w zakresie branży instalacji sanitarnych kubaturowych i pozabudynkowych:

– instalacje wod-kan

– instalacja hydrantów ppoż.

– instalacje gazu ziemnego i LPG

– instalacje wentylacji mechanicznej

–  instalacje tryskaczowe

– instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne

– instalacje grzewcze

– kotłownie i wymiennikownie

– instalacje gazów technicznych

– instalacje pomp ciepła

Wykonujemy również

Opracowania projektowe dla sieci i przyłączy sanitarnych:

przyłącza wodociągowe

kanalizacyjne(opadowe i sanitarne)

przyłącza ciepłownicze

przyłącza gazowe

Projektujemy instalacje przemysłowe dla laboratoriów, hal logistycznych i magazynowych, obiektów produkcyjnych, elektrociepłowni, serwisów samochodowych w zakresie gazów technicznych, sprężonego powietrza i innych instalcji sanitarnych.