Obiekty mieszkaniowe

Projektowanie i konsulting inżynierii sanitarnej

Przedstawiamy kilka przykładowych, referencyjnych projektów stanowiących fragment długiej listy obiektów, których rozwiązań w zakresie branży sanitarnej jesteśmy autorami.

Budynek biurowy KrakoVska

Zespół budynków wielorodzinnych oraz budynek biurowy KrakoVska – 2020

Lokalizacja: Rzeszów

Klient: Szklane Tarasy Sp. z o.o. Sp.K.

Architekt: BLOK Architekci

Dokumentacja projektowa BIM w formie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie instalacji wody, kanalizacji, wentylacji mechanicznej, instalacji centralnego ogrzewania.

Nadzór autorski

Obecny status: oczekuje na realizację

Zespół budynków wielorodzinnych Akademicka Park –  2019

Lokalizacja: Dębica

Klient: BJM INVESTMENT Sp. z. o.o. Sp.K.

Architekt: BLOK Architekci

Dokumentacja projektowa BIM w formie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, HVAC oraz pozabudynkowych instalacji kanalizacji opadowej, sanitarnej, wodociągowej i ciepłowniczej.

Nadzór autorski

Obecny status: oczekuje na realizację

budynek Akademicka Park

Zespół budynków wielorodzinnych TBS – 2015

Lokalizacja: Opole

Klient: Opolskie TBS Sp. z o.o.

Architekt: Pracownia Projektowa F11

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlanego, wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, HVAC, wymiennikowni oraz przyłączy wod-kan, ciepłowniczych, pozabudynkowych instalacji kanalizacji opadowej, wodociągowej i sanitarnej.

Obecny status: wybudowany

Śliwkowa 8 – 2012

Lokalizacja: Kraków

Wielkość: PUM: 2 900m2

Klient: T.B.S. Krak-System

Architekt: Oleksy & Polaczek

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlanego, wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, hydrantów ppoż, instalacji c.o. oraz przyłączy wod-kan, przyłącza gazowego, pozabudynkowych instalacji kanalizacji opadowej, wodociągowej i sanitarnej.

Nadzór autorski

Obecny status: wybudowany

Osiedle Parkowe – 2012

Lokalizacja: Rabka

Klient: Janusz Uchacz

Architekt: Oleksy & Polaczek

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlanego, wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, hydrantów ppoż, gazu, kotłowni gazowej oraz przyłącza gazu, pozabudynkowej instalacji gazowej.

Nadzór autorski

Obecny status: wybudowany

Klonowica 3   2011-2012

Lokalizacja: Kraków

Wielkość: PUM: 9 000m2

Klient: Wawel Service

Architekt: Oleksy & Polaczek

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlanego, wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, hydrantów ppoż, instalacji c.o. oraz sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy wod-kan, sieci i przyłącza ciepłowniczego, wymiennikowni ciepła, pozabudynkowych instalacji kanalizacji opadowej, wodociągowej i sanitarnej.

Nadzór autorski.

Obecny status: wybudowany

Atrium Park   2010-2013

Lokalizacja: Kraków

Wielkość: PUM: 20 000m2

Klient: Sento 15

Architekt: Oleksy & Polaczek

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlanego, wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, hydrantów ppoż, instalacji c.o. oraz przyłączy wod-kan, sieci i przyłącza ciepłowniczego, wymiennikowni ciepła, pozabudynkowych instalacji kanalizacji opadowej, wodociągowej i sanitarnej.

Nadzór autorski

Obecny status: wybudowany

Kompleks mieszkalno-usługowy Apartamenty Novum 2010-2012

Lokalizacja: Kraków

Wielkość: PUM: 18 500 m2

Klient: Durham Sp. z o.o., Hines Polska, Heitman

Architekt: IMB Asymetria

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlanego, przetargowego, wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, hydrantów ppoż.

Nadzór autorski

Obecny status: wybudowany

Osiedle Malinowe 2010-2011

Lokalizacja: Kraków

Wielkość: PUM: 1420m2

Klient: PHD

Architekt: Oleksy & Polaczek

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlanego, wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, hydrantów ppoż, instalacji c.o., instalacji gazu oraz przyłączy wod-kan, sieci i przyłącza gazu, pozabudynkowych instalacji kanalizacji opadowej, gazowej, wodociągowej i sanitarnej.

Nadzór autorski

Obecny status: wybudowany

Chcesz uzyskać więcej informacji

NAPISZ DO NAS

ZADZWOŃ