Obiekty naukowo-dydaktyczne, medyczne

Projektowanie i konsulting inżynierii sanitarnej

Przedstawiamy kilka przykładowych, referencyjnych projektów stanowiących fragment długiej listy obiektów, których rozwiązań w zakresie branży sanitarnej jesteśmy autorami.

Remont zakładu stomatologii w SPZOZ MSW – 2013

Lokalizacja: Kraków

Klient: SPZOZ MSW Kraków

Architekt: BLOK Architekci

Dokumentacja projektowa w formie projektu wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, hydrantów ppoż, instalacji HVAC.

Obecny status: wybudowany

Nadbudowa i termomodernizacja budynku głównego AWF  2012-2013

Lokalizacja: Kraków

Wielkość: NLA: teren 7000m2

Klient: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Architekt: Pracownia Projektowa F11

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlanego, wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, hydrantów ppoż, HVAC.

Obecny status: wybudowany

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne PUM Szczecin – 2012

Lokalizacja: Szczecin

Wielkość: NLA: 4 300m2

Klient: Pomorski Uniwersytet Medyczne w Szczecinie

Architekt: Pracownia Projektowa F11

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlanego, wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, hydrantów ppoż, HVAC, gazów technicznych, gazu ziemnego, wymiennikowni oraz pozabudynkowych instalacji kanalizacji opadowej, wodociągowej i sanitarnej, ciepłowniczej.

Nadzór autorski i konsulting inżynierski.

Obecny status: wybudowany

Przychodnia lekarska MSW – 2012

Lokalizacja: Nowy Sącz 

Wielkość: NLA: 880m2

Klient: SPZOZ MSW Kraków

Architekt: Tektonika Architekci

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, hydrantów ppoż., HVAC, wymiennikowni oraz pozabudynkowych instalacji opadowej. Nadzór autorski i konsulting inżynierski.

Obecny status: wybudowany

Budynek przychodni medycznej – 2012

Lokalizacja: Rabka

Klient: Janusz Uchacz

Architekt: Oleksy & Polaczek

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlanego, wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, hydrantów ppoż., gazowej, kotłowni gazowej oraz przyłącza gazu, pozabudynkowych instalacji gazowej.

Nadzór autorski i konsulting inżynierski

Obecny status: wybudowany

Centrum Energetyczne AGH  2011-2013

Lokalizacja: Kraków

Wielkość: NLA: 15 000m2

Klient: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Architekt: BRK S.A.

Dokumentacja projektowa w formie projektu koncepcyjnego, budowlanego, wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, hydrantów ppoż. oraz pozabudynkowych instalacji wod-kan i kanalizacji opadowej.

Nadzór autorski i konsulting inżynierski

Obecny status: wybudowany

Chcesz uzyskać więcej informacji

NAPISZ DO NAS

ZADZWOŃ