Obiekty techniczne i przemysłowe

Projektowanie i konsulting inżynierii sanitarnej

Przedstawiamy kilka przykładowych, referencyjnych projektów stanowiących fragment długiej listy obiektów, których rozwiązań w zakresie branży sanitarnej jesteśmy autorami.

Budowa budynku laboratorium CBR Grupa Azoty ZAK 2018

Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle

Klient: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Gł. projektant: Archetus

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowalnego i wykonawczegow zakresie instalacjiwod-kan, gazów technicznych, HVAC oraz budowy i przebudowy sieci i przyłączy oraz instalacji pozabudynkowych wody, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i opadowej, sieci ciepłownieczej.

Nadzór autorski

Hala magazynowa Trokos – 2018

Lokalizacja: Gdów

Klient: F.H. Trokos

Gł. projektant: Interspec

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowalnego w zakresie instalacjiwod-kan, HVAC oraz sieci, przyłączy i instalacji pozabudynkowych wody i kanalizacji sanitarnej i opadowej. Pozwolenie wodnoprawne na zrzut wód opadowych do cieku.

Nadzór autorski

Obecny status: wybudowany

Przebudowa zakładu garmażeryjnego Sekret Smaku – 2018

Lokalizacja: Kraków

Klient: Sekret Smaku

Dokumentacja projektowa w formie projektu wykonawczegow zakresie instalacji kanalizacji tłuszczowej oraz instalacji wodociągowejdla przebudowy i rozbudowy zakładu produkcji żywności.

Nadzór autorski

Obecny status: wybudowany

Budowa budynku laboratorium działu kontroli jakości Huty – 2017

Lokalizacja: Miasteczko Śląskie

Klient: Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” SA

Gł. projektant: Archetus

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowalnego i wykonawczego w zakresie instalacjiwod-kan, gazów technicznych, HVAC oraz budowy i przebudowy sieci i przyłączy oraz instalacji pozabudynkowych wody, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i opadowej, sieci ciepłownieczej.

Nadzór autorski

Obecny status: oczekuje na realizację

Budowa budynku zwierzętarni wraz z laboratoriami Biowet Puławy

Lokalizacja: Puławy

Klient: Biowet Puławy Sp. z o.o.

Gł. projektant: Archetus

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowalnego i wykonawczego w zakresie instalacji wody użytkowej i demi, kanalizacji bytowej i technologicznej oraz opadowej, gazów technicznych, HVAC.

Nadzór autorski

Obecny status: wybudowany

Hala produkcyjno-magazynowa i biuroweic KZWM Ognichron  2015-2016

Lokalizacja: Września

Klient: KZWM Ogniochron

Gł. projektant: Pracownia projektowa F-11

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowalnego, wykonawczego w zakresie instalacjiwod-kan, HVAC oraz sieci, przyłączy i instalacji pozabudynkowych wody i kanalizacji sanitarnej i opadowej, przebudowy gazociągu dla potrzeb hali produkcyjno-magazynowej i biurowca.

Nadzór autorski i konsulting inżynierski

Obecny status: w trakcie realizacji

Hala dostaw przy Fabryka VW Września  2015-2016

Lokalizacja: Września

Klient: VW Poznań

Gł. projektant: IB Zammit

Dokumentacja projektowa w formie projektu wykonawczego, rysunków warsztatowych, dokumentacja powykonawcza w zakresie instalacjiwod-kan, gazowej, ogrzewania, sprężonego powietrza dla potrzeb hali wysokiego składowania i zaplecza socjalnego i administracyjnego.

Nadzór autorski i konsulting inżynierski

Obecny status: wybudowany

Układ wytwarzania spreżonego powietrza EC Siekierki  2015-2016

Lokalizacja: Kraków

Klient: ZSP Siekierki

Gł. projektant: Kooperacja Polko

Dokumentacja projektowa w formie projektu wykonawczego, rysunków warsztatowych, w zakresie instalacji wytwarzania i dystrubucjisprężonego powietrza dla potrzeb układu separacji popiołu. Nadzór autorski i konsulting inżynierski.

Obecny status: wybudowany

Instalacja sprężonego powietrza AKPiAEC Wrocław – 2015

Lokalizacja: Wrocław

Klient: EDF

Gł. projektant: Rafako

Dokumentacja projektowa w formie projektu wykonawczego, rysunków warsztatowych, dokumentacja powykonawcza w zakresie instalacji sprężonego powietrza dla potrzeb AKPiA systemu odsiarczania spalin.

Nadzór autorski i konsulting inżynierski

Obecny status: wybudowany

Hala Remontu Kontenerów – 2013

Lokalizacja: Opole

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlanego, wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, hydrantów ppoż, HVAC, sprężonego powietrza, oleju opałowego oraz przyłączy wod-kan, pozabudynkowych instalacji kanalizacji opadowej, wodociągowej i sanitarnej.

Wielkość: obiekt 1 100 m2

Klient: RZI Wrocław

Architekt: Pracownia Projektowa F11

Nadzór autorski i konsulting inżynierski.

Obecny status:

Zaplecze Techniczne PKP Energetyka – 2012

Lokalizacja: Tarnów

Wielkość: teren 12 000m2, obiekt 1 500 m2

Klient: PKP Energetyka

Architekt: Pracownia Projektowa F11

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlanego, wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, hydrantów ppoż, HVAC, oraz przyłączy wod-kan, pozabudynkowych instalacji kanalizacji opadowej, wodociągowej i sanitarnej, pompowni i zbiornika ppoż. Nadzór autorski i konsulting inżynierski.

Nadzór autorski i konsulting inżynierski.

Obecny status: wybudowany

Rozbudowa Laboratorium Krakodlew – 2013

Lokalizacja: Kraków

Klient: Krakodlew

Architekt: Tektonika Architekci

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlanego, wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, hydrantów ppoż, c.o.

Nadzór autorski i konsulting inżynierski

Obecny status: wybudowany

Chcesz uzyskać więcej informacji

NAPISZ DO NAS

ZADZWOŃ