Obiekty widowiskowo-sportowe, rekreacyjne

Projektowanie i konsulting inżynierii sanitarnej

Przedstawiamy kilka przykładowych, referencyjnych projektów stanowiących fragment długiej listy obiektów, których rozwiązań w zakresie branży sanitarnej jesteśmy autorami.

Hala Sportowa Widowiskowa Radom  2012-2015

Lokalizacja: Radom

Klient: MOSiR, Gmina Miasta Radom

Architekt: APA Czech Duliński Wróbel

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlanego, wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, hydrantów ppoż. oraz przyłączy wod-kan, pozabudynkowych instalacji kanalizacji opadowej, wodociągowej i sanitarnej.

Nadzór autorski i konsulting inżynierski
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Obecny status: w budowie

Rewitalizacja Parku i Nowy Amfiteatr w Pile – 2012

Lokalizacja: Piła

Wielkość: teren 35 000m2, obiekt 3 750 m2

Klient: Gmina Piła

Architekt: Pracownia Projektowa F11

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlanego, wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, hydrantów ppoż. oraz przyłączy wod-kan, wylotu do rzeki, pozabudynkowych instalacji kanalizacji opadowej, wodociągowej i sanitarnej dla budynku Amfiteatru oraz infrastruktury Parku.

Nadzór autorski i konsulting inżynierski

Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

Obecny status: zrealizowany I Etap

Stajnie Batalionu Reprezentacyjnego WP – 2012

Lokalizacja: Warszawa

Klient: SZI

Architekt: Pracownia Projektowa F11

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlanego, wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, hydrantów ppoż., HVAC oraz przyłączy wod-kan, pozabudynkowych instalacji kanalizacji opadowej, wodociągowej i sanitarnej dla zabytkowych budynków stajni.

Nadzór autorski i konsulting inżynierski.

Obecny status: wybudowany

Zagospodarowanie stoków Dębowca w Bielsku-Białej –  2010

Lokalizacja: Bielsko-Biała

Klient: UM Bielsko-Biała

Architekt: Karpla Konsulting

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlanego, wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, hydrantów ppoż., HVAC oraz przyłączy wod-kan, pozabudynkowych instalacji kanalizacji opadowej, wodociągowej i sanitarnej, umocnienia i regulacji cieku, wylotu do cieku dla zespołu sportowo-rekreacyjnego na stokach Dębowca wraz z zapleczem i parkingami.

Nadzór autorski i konsulting inżynierski

Obecny status: wybudowany

Chcesz uzyskać więcej informacji

NAPISZ DO NAS

ZADZWOŃ

Budowa pawilonu przy skoczni Wielka Krokiew  2008-2009

Lokalizacja: Zakopane

Klient: COS Warszawa

Architekt: Karpla Konsulting

Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlanego, wykonawczego w zakresie instalacji wod-kan, c.o. oraz pozabudynkowych instalacji kanalizacji opadowej, sanitarnej, wodociągowej, hydrantów ppoż., nowego pawilonu przy skoczni Wielka Krokiew wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nadzór autorski i konsulting inżynierski

Obecny status: wybudowany